86. საინფორმაციო ბიულეტენი სამეგრელო - ზემო სვანეთი, 2015  

85. საინფორმაციო ბიულეტენი რაჭა ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი, 2015  

84. საინფორმაციო ბიულეტენი იმერეთი, 2015  

83. საინფორმაციო ბიულეტენი გურია, 2015  

82. საინფორმაციო ბიულეტენი სამცხე ჯავახეთი #4, 2015  

81. საინფორმაციო ბიულეტენი სამცხე ჯავახეთი #4 აზერი, 2015  

80. საინფორმაციო ბიულეტენი თბილისი #3, 2015  

79. საინფორმაციო ბიულეტენი სამცხე ჯავახეთი #3, 2015  

78. საინფორმაციო ბიულეტენი მცხეთა მთიანეთი #3, 2015  

77. საინფორმაციო ბიულეტენი ქვემო-ქართლი #3, 2015  

76. საინფორმაციო ბიულეტენი კახეთი #3, 2015  

75. საინფორმაციო ბიულეტენი აჭარა #3, 2015  

74. საინფორმაციო ბიულეტენი თბილისი #2, 2015  

73. საინფორმაციო ბიულეტენი ქვემო-ქართლი #2, 2016  

72. საინფორმაციო ბიულეტენი კახეთი #2, 2015  

71. საინფორმაციო ბიულეტენი აჭარა #2, 2015  

70. საინფორმაციო ბიულეტენი სამცხე-ჯავახეთი #2, 2015  

69. საინფორმაციო ბიულეტენი სამცხე-ჯავახეთი #1, 2015  

68. საინფორმაციო ბიულეტენი აჭარა #2, 2015  

67. საინფორმაციო ბიულეტენი აჭარა #1, 2015  

66. საინფორმაციო ბიულეტენი ქვემო ქართლი #2, 2015<  

65. საინფორმაციო ბიულეტენი ქვემო ქართლი #1, 2015  

64. საინფორმაციო ბიულეტენი გურია #2, 2015 

63. საინფორმაციო ბიულეტენი გურია #1, 2015 

61. საინფორმაციო ბიულეტენი რაჭა ლეჩხუმი ზემო სვანეთი #1, 2015 

60. საინფორმაციო ბიულეტენი იმერეთი #2, 2015  

59. საინფორმაციო ბიულეტენი იმერეთი #1, 2015 

58. საინფორმაციო ბიულეტენი მცხეთა მთიანეთი #2, 2015 

57. საინფორმაციო ბიულეტენი მცხეთა მთიანეთი #1, 2015  

56. საინფორმაციო ბიულეტენი შიდა ქართლი #2, 2015  

55. საინფორმაციო ბიულეტენი შიდა ქართლი #1, 2015  

54. საინფორმაციო ბიულეტენი სამეგრელო #2, 2015  

53. საინფორმაციო ბიულეტენი სამეგრელო #1, 2015  

52. სამეგრელო ზემო სვანეთი, მაისი 2014 

51. მცხეთა მთიანეთი, მაისი 2014 

50. ქვემო ქართლი, მაისი 2014  

49. თბილისი, იანვარი მაისი 2014  

48. სამცხე - ჯავახეთი, აპრილი - ივნისი, 2014 

47. რაჭა 

46. ქვემო ქართლი, დეკემბერი 2013 

45. კახეთი #8 

44. სამცხე - ჯავახეთი, გზა წარმატებისაკენ, იანვარი - მარტი, 2014 

43. გურია, ივნისი 2014 

42. მცხეთა, ჩვენი მაცნე #4, დეკემბერი 2013 

41. აჭარა, იანვარი - მასისი 2014 

40. კახეთი #7 

39. საინფორმაციო ბიულეტენი თათი #30 

39. საინფორმაციო ბიულეტენი თათი #29 

38. საინფორმაციო ბიულეტენი თათი #27 

37. მცხეთა, საინფორმაციო ბიულეტენი 2013, 06 

36. იმერეთი „თათი“ #26, ოქტომბერი 2013 

35. იმერეთი „თათი“ #25, სექტემბერი 2013

34. იმერეთი, "თათი" #22, აპრილი 2013

33. კახეთი, #4, 2013

32. თბილისი, "ბროშურა", 2013

31. ახალციხე, სსამცხე-ჯავახეთი, "გზა წარმატებისკენ" #8, იანვარი-მარტი 2013

30. აჭარა, "ქოლგა" #7, აპრილი 2013

29. იმერეთი, "თათი" #21, მარტი 2013

28. იმერეთი, "თათი" #20, თებერვალი 2013

27. ქვემო ქართლი, დეკემბერი 2012

26. მცხეთა-მთიანეთი, "ჩვენი მაცნე" #2, იანვარი 2013

25. შიდა ქართლი, "აქტიური მოქალაქე" #3, იანვარი 2013

24. იმერეთი, "თათი" #19, იანვარი 2013

23. იმერეთი, "თათი" #15, სექტემბერი 2012

22. იმერეთი, "თათი" #17, ნოემბერი 2012

21. სამცხე-ჯავახეთი, ბიულეტენი #7, ნოემბერი 2012 ARM

20. სამცხე-ჯავახეთი, ბიულეტენი #7, ნოემბერი 2012

19. სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ბიულეტენი #1, იანვარი 2013

18. აჭარა, "ქოლგა" #6, დეკემბერი 2012

17. თბილისი, "ჩვენი თაობა" #3, დეკემბერი 2012

16. გურია, "ხელი" #3, იანვარი 2013

15. იმერეთი, "თათი" #18, დეკემბერი 2012

14. იმერეთი, "თათი" #16, ოქტომბერი 2012

13. თბილისი, "ჩვენი თაობა" #2, ივნისი 2012

12. შიდა ქართლი, "აქტიური მოქალაქე" #2, ივნისი 2012

11. სამცხე-ჯავახეთი, ბიულეტენი #5, ივნისი 2012

10. სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ბიულეტენი #2, ივნისი 2012

9. რაჭა-ლეჩხუმი, "კვალი" #1, ივნისი 2012

8. მცხეთა-მთიანეთი, "ჩვენი მაცნე" #1, ივნისი 2012

7. ქვემო ქართლი, ივნისი 2012

6. კახეთი, ბიულეტენი #2, ივნისი 2012

5. იმერეთი, "თათი" #6, ივნისი 2012

4. გურია, "ხელი" #2, ივნისი 2012

3. აჭარა, "ქოლგა" #5, ივნისი 2012

2. იმერეთი, "თათი" #8, სექტემბერი 2012

1. სამცხე-ჯავახეთი, ბიულეტენი #6, სექტემბერი 2012